از نبود انگیزه تا جشنواره ای که فقط باید برگزار شود
واکاوی غیبت مشهدی ها در مهم ترین رویداد موسیقی کشور

از نبود انگیزه تا جشنواره ای که فقط باید برگزار شود

به سراغ تعدادی از هنرمندان برجسته موسیقی استان رفتیم و از آن ها خواستیم دیدگاهشان رادرباره کم فروغی خراسانی ها در جشنواره موسیقی فجر با ما در میان بگذارند. از کرونا و فقدان ساختارهای مدیریتی درست، نبود اجراهای صحنه ای در استان تا نبود انگیزه برای شرکت در این جشنواره، پاسخ های گوناگونی است که این هنرمندان با  پایگاه خبری تحلیلی موسیقی خراسان مطرح می کنند.

آشنایی با موسیقی سنتی نواحی خراسان

آشنایی با موسیقی سنتی نواحی خراسان

امروزه موسیقی سنتی نواحی خراسان بخشی از تاریخ و هویت فرهنگی ایران زمین محسوب می شود. تا جایی که بسیاری از کارشناسان خارجی بر روی موسیقی این خطه به کاوش و تحقیق پرداخته اند. سازمان یونسکو نیز آن را به ثبت رسانده تا در طول تاریخ ماندگار شود. آشنایی با این موسیقی که از قدمت