روزگار ناکوک موسیقی تئاتر
بررسی وضعیت «موسیقی تئاتر» در گفت وگو یا دو برگزیده جشنواره تئاتر فجر

روزگار ناکوک موسیقی تئاتر

در سال های اخیر به دلیل گران شدن تولیدات هنری از جمله در هنرهای نمایشی به واسطه گستره اجزا و عناصرشان، موسیقی تئاتر نیز از تولیدات اختصاصی و تالیفی به سمت و سوی موزیک های انتخابی گسیل یافته است. ما در پایگاه خبری تحلیلی موسیقی خراسان، برای بررسی چند و چون این موضوع به سراغ دو هنرمند فعال در حوزه آهنگسازی تئاتر رفتیم.