تاریخ انتشار : شنبه 30 بهمن 1400 - 19:02

اختتامیه جشنواره موسیقی فجر ۱۴۰۰

اختتامیه جشنواره موسیقی فجر ۱۴۰۰

فجر7 300x198 - اختتامیه جشنواره موسیقی فجر 1400 فجر5 300x200 - اختتامیه جشنواره موسیقی فجر 1400 فجر6 300x200 - اختتامیه جشنواره موسیقی فجر 1400فجر4 300x200 - اختتامیه جشنواره موسیقی فجر 1400 فجر1 300x200 - اختتامیه جشنواره موسیقی فجر 1400 فجر2 300x200 - اختتامیه جشنواره موسیقی فجر 1400 فجر3 300x200 - اختتامیه جشنواره موسیقی فجر 1400