صدور مجوز ۵۳۸ تک آهنگ و ۳۵ آلبوم
آذر ماه پر موسیقی؛

صدور مجوز ۵۳۸ تک آهنگ و ۳۵ آلبوم

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درآذرماه 1400، مجوز 538 تک آهنگ و 35 آلبوم را صادر کرده و از این جهت می توان این ماه را آذر پر موسیقی نامید.