تعامل سازنده بامسئولین استان و تلاش در رفع مشکلات صنفی هنرمندان موسیقی
اولویت های رئیس جدید انجمن صنفی موسیقی خراسان رضوی

تعامل سازنده بامسئولین استان و تلاش در رفع مشکلات صنفی هنرمندان موسیقی

انجمن ها و کانون های صنفی در همه دنیا از دیرباز از مهم ترین مراکز مردم نهاد در جهت پیگیری حقوق قانونی صنف ها و مشاغل جامعه بوده اند. در این راستا و بنابر قوانین مصرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سنگ بنای انجمن صنفی موسیقی خراسان رضوی از سال 1378 بنا نهاده شده است که در همه این سال ها فراز و نشیب های متعددی را در مسیر فعالیت های خود تجربه کرده است. اکنون با صدور احکام اعضای هیئت مدیره و رئیس انجمن صنفی موسیقی خراسان رضوی در روزهای اخیر، این انجمن در دوره جدید رسما فعالیتش را آغاز کرد. ما در گفت وگوی پیش رو به سراغ حامد طاهری تهرانیان رئیس جدید این انجمن رفتیم و درباره برنامه و اهداف پیش روی این نهاد صنفی به گفت وگو نشستیم. طاهری که خود از هنرمندان باسابقه موسیقی است و تجربه ریاست انجمن موسیقی اداره کل ارشاد استان را هم در کارنامه دارد، تلاش در رفع مشکلات صنفی و ارتقای سطح معیشتی هنرمندان موسیقی را از اولویت های انجمن در دوره جدید بر می شمارد. گفت وگوی پایگاه خبری تحلیلی موسیقی خراسان اینک پیش روی شماست.