برخی به بهانه نوآوری به اصالت موسیقی مقامی ضربه می زنند
همکلام با استاد کریم کریمی، خواننده پیشکسوت موسیقی مقامی

برخی به بهانه نوآوری به اصالت موسیقی مقامی ضربه می زنند

کریمی که اکنون 73 سال دارد، در روستای منصوریه شهرستان تربت‌جام و در خانواده‌ای متولد شده است که مادر و خاله‌اش خوش نوا بوده اند و چنانچه کریمی خود می گوید، همیشه با مادرش مقام های قدیمی را همخوانی می کرده است. البته دراین میان صدای استادش «سالار نعمت» که در همسایگی آن‌ها زندگی می‌کرده در علاقه او به خوانندگی و شکوفایی در این عرصه ‌تاثیر فراوانی داشته است.