روایت روزگار غریب هنرهای بومی و محلی
درددل های فاروق کیانی پیشکسوت بازی های آیینی تربت جام در گفت وگو با «موسیقی خراسان»

روایت روزگار غریب هنرهای بومی و محلی

به بهانه ثبت اولین کاشی ماندگار تربت‌ جام به نام استاد کیانی به سراغ این پیشکسوت هنر فولکلور رفتیم و با او درباره اهمیت این هنر گفت‌وگو کردیم.