عثمان محمد پرست؛ عشق، خدمت و نیکوکاری
سبک دوتار نوازی عثمان باید ثبت ملی شود

عثمان محمد پرست؛ عشق، خدمت و نیکوکاری

بی شک 29اردیبهشت 1401 از تلخ ترین روزهای تاریخ فرهنگ و هنر مردمان شرق این سرزمین نام خواهد گرفت. در این روز با درگذشت استاد «عثمان محمدپرست» بخشی از فرهنگ و هنر اصیل، مردمی، پاک و انسانی برای همیشه با ما وداع کرد. آری؛ استاد حاج عثمان محمدپرست، دوتار نواز برجسته و نیکوکار بلندآوازه مدرسه ساز، در 94 سالگی از این دنیا رخت بربست. ما هفته های گذشته و به مناسبت پایان نگارش کتاب «خنیاگر تنها» از تالیفات هوشنگ جاوید با این پژوهشگر برجسته موسیقی نواحی و اقوام همکلام شدیم که اینک پیش روی شماست.