محمود سالاری معاون امور هنری شد
معاونت امور فرهنگی هنری وزارت فرهنگ و ارشاد

محمود سالاری معاون امور هنری شد

وزیر فرهنگو ارشاد اسلامی در حکمی، محمود سالاری را به عنوان معاون امور هنری این وزارتخانه منصوب کرد.