قربانی در آلمان و سوئیس کنسرت میدهد
تور کنسرت‌های «با من بخوان» در خارج از ایران

قربانی در آلمان و سوئیس کنسرت میدهد

علیرضا قربانی از خوانندگان شناخته شده موسیقی ایرانی طی روزهای آینده در قالب پروژه «با من بخوان» مجموعه کنسرت هایی را در کشورهای آلمان و سوئیس برگزار می‌کند.