کتاب «موسیقی کبیر» فارابی روانه بازار شد
در سومین نوبت چاپ

کتاب «موسیقی کبیر» فارابی روانه بازار شد

کتاب ارزشمند و فاخر «موسیقی کبیر» اثر ابونصر فارابی با ترجمه و شرح فارسی زنده یاد مهدی برکشلی به همت انتشارات سروش پیش روی مخاطبان بازار نشر قرار گرفت.